User Tools

Site Tools


3422--13848-cioffi-la-gi

Cioffi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13848
Tên thay thế 1999 XD75
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8927618
Viễn điểm quỹ đạo 2.6390930
Độ lệch tâm 0.1646856
Chu kỳ quỹ đạo 1245.8547212
Độ bất thường trung bình 275.74283
Độ nghiêng quỹ đạo 4.62281
Kinh độ của điểm nút lên 108.53365
Acgumen của cận điểm 210.73793
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

13848 Cioffi (1999 XD75) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 12 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13848 Cioffi
3422--13848-cioffi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)