User Tools

Site Tools


3423--14174-deborahsmall-la-gi

Deborahsmall
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 11 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14174
Tên thay thế 1998 VO13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3375992
Viễn điểm quỹ đạo 3.3716478
Độ lệch tâm 0.1811182
Chu kỳ quỹ đạo 1761.6583861
Độ bất thường trung bình 289.69106
Độ nghiêng quỹ đạo 1.95386
Kinh độ của điểm nút lên 309.66283
Acgumen của cận điểm 169.15066
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

14174 Deborahsmall (1998 VO13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 11 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14174 Deborahsmall
3423--14174-deborahsmall-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)