User Tools

Site Tools


3424--14574-payette-la-gi

Payette
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 30 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14574
Đặt tên theo Julie Payette
Tên thay thế 1998 QR58
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9446234
Viễn điểm quỹ đạo 2.6881524
Độ lệch tâm 0.1604932
Chu kỳ quỹ đạo 1287.7019456
Độ bất thường trung bình 209.99469
Độ nghiêng quỹ đạo 5.58914
Kinh độ của điểm nút lên 353.16478
Acgumen của cận điểm 77.68217
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

14574 Payette (1998 QR58) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 8 năm 1998 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14574 Payette
3424--14574-payette-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)