User Tools

Site Tools


3426--15304-wikberg-la-gi

Wikberg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 21 tháng 10 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15304
Tên thay thế 1992 UX4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9165936
Viễn điểm quỹ đạo 3.8130964
Độ lệch tâm 0.3309957
Chu kỳ quỹ đạo 1771.1286547
Độ bất thường trung bình 69.61290
Độ nghiêng quỹ đạo 16.16448
Kinh độ của điểm nút lên 239.47622
Acgumen của cận điểm 173.28857
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

15304 Wikberg (1992 UX4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 10 năm 1992 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15304 Wikberg
3426--15304-wikberg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)