User Tools

Site Tools


3427--s-n-bay-qu-c-t-phuket-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3427--s-n-bay-qu-c-t-phuket-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Sân bay Quốc tế Phuket</​b>​ ((IATA: <​b>​HKT</​b>,​ ICAO:​ <​b>​VTSP</​b>​)) là một sân bay ở tỉnh Phuket, Thái Lan. Sân bay này có đường băng dài 3000 m.
 +Đây là sân bay bận rộng thứ nhì Thái Lan (sau sân bay Quốc tế Bangkok Mới) với hơn 7 triệu lượt khách năm 2010<sup id="​cite_ref-HKTL_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-ThaiLtd_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2a/​Phuketinternationalentrance2.png/​250px-Phuketinternationalentrance2.png"​ width="​250"​ height="​121"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2a/​Phuketinternationalentrance2.png/​375px-Phuketinternationalentrance2.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2a/​Phuketinternationalentrance2.png/​500px-Phuketinternationalentrance2.png 2x" data-file-width="​2215"​ data-file-height="​1074"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Chào mừng đến sân bay quốc tế Phuket</​div></​div></​div>​
 +<table class="​wikitable sortable"​ style="​font-size:​95%"><​tbody><​tr><​th>​Hãng hàng không</​th><​th class="​unsortable">​Các điểm đến</​th><​th style="​width:​10%">​Terminal</​th></​tr><​tr><​td>​AirAsia</​td><​td>​Kuala Lumpur </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Air China</​td><​td>​Bắc Kinh - Thủ Đô </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Asiana Airlines</​td><​td>​Seoul-Incheon </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bangkok Airways</​td><​td>​Bangkok-Suvarnabhumi,​ U-tapao, Ko Samui </​td><​td style="​text-align:​center">​ 2
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Blue Panorama Airlines</​td><​td>​Milan-Malpensa,​ Rome-Fiumicino </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​China Airlines</​td><​td>​Đài Bắc - Đào Viên </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​China Eastern Airlines</​td><​td>​Côn Minh </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​China Southern Airlines</​td><​td>​Quảng Châu </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Condor</​td><​td>​Frankfurt [theo mùa] </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Dragonair</​td><​td>​Hong Kong </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Edelweiss Air</​td><​td>​Zürich </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Firefly</​td><​td>​Penang,​ Subang </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Happy Airways</​td><​td>​Langkawi </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Happy Airways</​td><​td>​Hat Yai </​td><​td style="​text-align:​center">​ 2
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Jetstar Airways</​td><​td>​Sydney </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Jetstar Asia Airways</​td><​td>​Singapore </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Korean Air</​td><​td>​Seoul-Incheon </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Malaysia Airlines</​td><​td>​Kuala Lumpur </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Nok Air</​td><​td>​Bangkok-Don Mueang </​td><​td style="​text-align:​center">​ 2
 +</​td></​tr><​tr><​td>​One-Two-GO Airlines</​td><​td>​Bangkok-Don Mueang </​td><​td style="​text-align:​center">​ 2
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Shanghai Airlines</​td><​td>​Thượng Hải - Phố Đông </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​SilkAir</​td><​td>​Singapore </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Sky Star Airways</​td><​td>​Seoul-Incheon,​ Busan </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Tiger Airways</​td><​td>​Singapore </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Thai AirAsia</​td><​td>​Thành phố Hồ Chí Minh, Hong Kong, Jakarta, Medan, Singapore </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Thai AirAsia</​td><​td>​Bangkok-Suvarnabhumi,​ Chiang Mai, Udon Thani </​td><​td style="​text-align:​center">​ 2
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Thai Airways International</​td><​td>​Hong Kong, Perth, Tokyo-Narita </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Thai Airways International</​td><​td>​Bangkok-Suvarnabhumi,​ Chiang Mai </​td><​td style="​text-align:​center">​ 2 
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Thai Vietjet</​td><​td>​Bangkok-Suvarnabhumi,​ Chieng Rai, Chieng Mai</​td><​td style="​text-align:​center">​ 2
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Thomas Cook Airlines Scandinavia</​td><​td>​Copenhagen,​ Malmö, Oslo-Gardermoen,​ Stockholm-Arlanda </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​TransAsia Airways</​td><​td>​Đài Bắc - Đào Viên </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​TUIfly Nordic</​td><​td>​Billund,​ Copenhagen, Gothenburg-Landvetter,​ Malmö, Oslo-Gardermoen,​ Stockholm-Arlanda </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Uni Air</​td><​td>​Kaohsiung </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​V Australia</​td><​td>​ Brisbane, Melbourne </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Virgin Blue điều hành bởi Pacific Blue</​td><​td>​Perth </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​XL Airways France</​td><​td>​ Brussels, Paris-Charles de Gaulle </​td><​td style="​text-align:​center">​ 1
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1248
 +Cached time: 20181010165753
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.180 seconds
 +Real time usage: 0.254 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1221/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 37004/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1532/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2658/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.059/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.35 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 184.687 ​     1 -total
 + ​69.07% ​ 127.570 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Airport
 + ​61.44% ​ 113.477 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​24.16% ​  ​44.617 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox_coor
 + ​14.03% ​  ​25.911 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​10.88% ​  ​20.088 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Location_map
 +  6.85%   ​12.659 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 +  5.89%   ​10.872 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  5.68%   ​10.494 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Airport-dest-list
 +  4.43%    8.183      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​65077-0!canonical and timestamp 20181010165752 and revision id 40151936
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3427--s-n-bay-qu-c-t-phuket-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)