User Tools

Site Tools


3428--11133-kumotori-la-gi

Kumotori
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 2 tháng 12 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11133
Tên thay thế 1996 XY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6237590
Viễn điểm quỹ đạo 2.9313856
Độ lệch tâm 0.0553769
Chu kỳ quỹ đạo 1690.8165366
Độ bất thường trung bình 3.23718
Độ nghiêng quỹ đạo 10.69612
Kinh độ của điểm nút lên 83.28953
Acgumen của cận điểm 162.38286
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

11133 Kumotori (1996 XY) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 12 năm 1996 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11133 Kumotori
3428--11133-kumotori-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)