User Tools

Site Tools


3429--11323-nasu-la-gi

Nasu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 21 tháng 8 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11323
Tên thay thế 1995 QC2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1456622
Viễn điểm quỹ đạo 3.0432496
Độ lệch tâm 0.1729818
Chu kỳ quỹ đạo 1526.3982953
Độ bất thường trung bình 35.49442
Độ nghiêng quỹ đạo 15.62634
Kinh độ của điểm nút lên 338.67898
Acgumen của cận điểm 328.49791
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

11323 Nasu (1995 QC2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 8 năm 1995 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11323 Nasu
3429--11323-nasu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)