User Tools

Site Tools


3430--11547-griesser-la-gi

Griesser
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 31 tháng 10 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11547
Tên thay thế 1992 UP8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8225189
Viễn điểm quỹ đạo 2.8611453
Độ lệch tâm 0.2217551
Chu kỳ quỹ đạo 1308.9770995
Độ bất thường trung bình 111.71669
Độ nghiêng quỹ đạo 2.03088
Kinh độ của điểm nút lên 298.05678
Acgumen của cận điểm 114.28898
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

11547 Griesser (1992 UP8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 10 năm 1992 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11547 Griesser
3430--11547-griesser-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)