User Tools

Site Tools


3431--11761-davidgill-la-gi

11761 Davidgill là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1938.2826052 ngày (5.31 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
3431--11761-davidgill-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)