User Tools

Site Tools


3432--12157-k-nnen-la-gi

12157 Können (tên chỉ định: 1070 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld, và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 29 tháng 9 năm 1973. Nó được đặt theo tên Günther Peter Können, a researcher ở Royal Netherlands Meteorological Institute.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  • JPL Small-Body Database Browser
3432--12157-k-nnen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)