User Tools

Site Tools


3433--12541-makarska-la-gi

12541 Makarska (tên chỉ định: 1998 PD1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện ở Đài thiên văn Višnjan ở Višnjan, Croatia, ngày 15 tháng 8 năm 1998. Nó được đặt theo tên thành phố thuộc Makarska, Croatia.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 12541 Makarska
3433--12541-makarska-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)