User Tools

Site Tools


3435--13258-bej-la-gi

Bej
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13258
Tên thay thế 1998 QT12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1513362
Viễn điểm quỹ đạo 2.5918156
Độ lệch tâm 0.0928664
Chu kỳ quỹ đạo 1333.9942534
Độ bất thường trung bình 293.09211
Độ nghiêng quỹ đạo 5.97867
Kinh độ của điểm nút lên 290.20540
Acgumen của cận điểm 330.47026
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

13258 Bej (1998 QT12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi Nhóm Nghiên cứu Thiên thạch gần Trái Đất thuộc phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro. Nó được đặt theo tên Gautam Bej.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13258 Bej
3435--13258-bej-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)