User Tools

Site Tools


3436--13583-bosret-la-gi

Bosret
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 9 tháng 10 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13583
Đặt tên theo Nicolas Bosret
Tên thay thế 1993 TN18
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6461111
Viễn điểm quỹ đạo 2.8186359
Độ lệch tâm 0.0315705
Chu kỳ quỹ đạo 1649.7134929
Độ bất thường trung bình 186.34465
Độ nghiêng quỹ đạo 3.40925
Kinh độ của điểm nút lên 61.50115
Acgumen của cận điểm 210.34029
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

13583 Bosret (1993 TN18) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13583 Bosret
3436--13583-bosret-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)