User Tools

Site Tools


3437--13849-dunn-la-gi

Dunn
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13849
Tên thay thế 1999 XN86
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0053107
Viễn điểm quỹ đạo 2.4037471
Độ lệch tâm 0.0903677
Chu kỳ quỹ đạo 1195.5620736
Độ bất thường trung bình 191.90512
Độ nghiêng quỹ đạo 4.61976
Kinh độ của điểm nút lên 252.99852
Acgumen của cận điểm 223.34780
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

13849 Dunn (1999 XN86) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 12 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13849 Dunn
3437--13849-dunn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)