User Tools

Site Tools


3438--14179-skinner-la-gi

Skinner
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Ian P. Griffin
Nơi khám phá Cocoa
Ngày khám phá 15 tháng 11 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14179
Tên thay thế 1998 VM32
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.801
Viễn điểm quỹ đạo 2.775
Bán trục lớn 2.288
Độ lệch tâm 0.213
Chu kỳ quỹ đạo 1264.062
Độ bất thường trung bình 63.864
Độ nghiêng quỹ đạo 8.284
Kinh độ của điểm nút lên 285.583
Acgumen của cận điểm 333.491
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

14179 Skinner (1998 VM32) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 11 năm 1998 bởi Ian P. Griffin ở Cocoa.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14179 Skinner
3438--14179-skinner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)