User Tools

Site Tools


3439--14575-jamesblanc-la-gi

Jamesblanc
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 28 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14575
Tên thay thế 1998 QC92
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9351397
Viễn điểm quỹ đạo 2.6756027
Độ lệch tâm 0.1605952
Chu kỳ quỹ đạo 1278.5264556
Độ bất thường trung bình 254.66842
Độ nghiêng quỹ đạo 2.26680
Kinh độ của điểm nút lên 182.90300
Acgumen của cận điểm 223.58522
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

14575 Jamesblanc (1998 QC92) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 8 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14575 Jamesblanc
3439--14575-jamesblanc-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)