User Tools

Site Tools


3440--14972-olihainaut-la-gi

Olihainaut
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 30 tháng 8 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14972
Tên thay thế 1997 QP3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9742314
Viễn điểm quỹ đạo 2.9259014
Độ lệch tâm 0.1942131
Chu kỳ quỹ đạo 1400.7647475
Độ bất thường trung bình 326.71896
Độ nghiêng quỹ đạo 3.49729
Kinh độ của điểm nút lên 187.91431
Acgumen của cận điểm 130.32769
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

14972 Olihainaut (1997 QP3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 8 năm 1997 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols, đặt tên theo nhà thiên văn học Olivier (Oli) Hainaut.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14972 Olihainaut
3440--14972-olihainaut-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)