User Tools

Site Tools


3441--15318-innsbruck-la-gi

Innsbruck
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 5 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15318
Tên thay thế 1993 KX1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8744117
Viễn điểm quỹ đạo 2.8121823
Độ lệch tâm 0.2000964
Chu kỳ quỹ đạo 1310.2055367
Độ bất thường trung bình 34.03900
Độ nghiêng quỹ đạo 25.60369
Kinh độ của điểm nút lên 93.71354
Acgumen của cận điểm 191.82197
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

15318 Innsbruck (1993 KX1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 5 năm 1993 bởi C. S. Shoemaker ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15318 Innsbruck
3441--15318-innsbruck-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)