User Tools

Site Tools


3443--10971-van-dishoeck-la-gi

van Dishoeck
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10971
Tên thay thế 1179 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0500740
Viễn điểm quỹ đạo 2.8464482
Độ lệch tâm 0.1626408
Chu kỳ quỹ đạo 1399.2168583
Độ bất thường trung bình 113.00832
Độ nghiêng quỹ đạo 1.76230
Kinh độ của điểm nút lên 213.79287
Acgumen của cận điểm 34.44945
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

10971 van Dishoeck (1179 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được đặt tên cho Fleur Ewine van Dishoeck.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 27 tháng 12 năm 2008. 
3443--10971-van-dishoeck-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)