User Tools

Site Tools


3444--11134-esk-bud-jovice-la-gi

11134 České Budějovice
Tên
Tên České Budějovice
Tên chỉ định 1996 XO2
Phát hiện
Người phát hiện Miloš Tichý, Zdeněk Moravec
Ngày phát hiện 4 tháng 12 năm 1996
Nơi phát hiện đài thiên văn Klet
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.0210314
Bán trục lớn (a) 2.9120782 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.8508331 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.9733233 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.97 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 1.87907°
Kinh độ (Ω) 179.95264°
Acgumen (ω) 139.05145°
Độ bất thường trung bình (M) 205.03238°

11134 České Budějovice là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1815.1100652 ngày (4.97 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 4 tháng 12 năm 1996 ở đài thiên văn Klet.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 7 tháng 4 năm 2008. 
3444--11134-esk-bud-jovice-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)