User Tools

Site Tools


3445--11324-hayamizu-la-gi

Hayamizu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 30 tháng 8 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11324
Tên thay thế 1995 QQ3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1703416
Viễn điểm quỹ đạo 2.9400540
Độ lệch tâm 0.1506170
Chu kỳ quỹ đạo 1491.8845212
Độ bất thường trung bình 18.19262
Độ nghiêng quỹ đạo 5.64402
Kinh độ của điểm nút lên 134.24932
Acgumen của cận điểm 231.84841
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

11324 Hayamizu (1995 QQ3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 8 năm 1995 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11324 Hayamizu
3445--11324-hayamizu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)