User Tools

Site Tools


3446--11548-jerrylewis-la-gi

Jerrylewis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và D. H. Levy
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 25 tháng 11 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11548
Đặt tên theo Jerry Lewis
Tên thay thế 1992 WD8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8855208
Viễn điểm quỹ đạo 3.0237008
Độ lệch tâm 0.2318453
Chu kỳ quỹ đạo 1404.6637725
Độ bất thường trung bình 324.69600
Độ nghiêng quỹ đạo 24.45703
Kinh độ của điểm nút lên 295.86979
Acgumen của cận điểm 197.34918
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

11548 Jerrylewis (1992 WD8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 11 năm 1992 bởi C. S. Shoemaker và D. H. Levy ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11548 Jerrylewis
3446--11548-jerrylewis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)