User Tools

Site Tools


3447--11762-vogel-la-gi

11762 Vogel là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1807.5113847 ngày (4.95 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
3447--11762-vogel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)