User Tools

Site Tools


3448--11966-plateau-la-gi

Plateau
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 12 tháng 8 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11966
Tên thay thế 1994 PJ20
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7158688
Viễn điểm quỹ đạo 2.9557298
Độ lệch tâm 0.0422916
Chu kỳ quỹ đạo 1744.2617664
Độ bất thường trung bình 3.09998
Độ nghiêng quỹ đạo 0.99359
Kinh độ của điểm nút lên 266.66638
Acgumen của cận điểm 22.37706
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

11966 Plateau (1994 PJ20) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 8 năm 1994 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11966 Plateau
3448--11966-plateau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)