User Tools

Site Tools


3450--12364-asadagouryu-la-gi

Asadagouryu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 15 tháng 12 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12364
Tên thay thế 1993 XQ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0557758
Viễn điểm quỹ đạo 2.2771808
Độ lệch tâm 0.0510979
Chu kỳ quỹ đạo 1164.7425820
Độ bất thường trung bình 237.28375
Độ nghiêng quỹ đạo 2.15954
Kinh độ của điểm nút lên 204.40311
Acgumen của cận điểm 199.74659
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

12364 Asadagouryu (1993 XQ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 12 năm 1993 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12364 Asadagouryu
3450--12364-asadagouryu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)