User Tools

Site Tools


3452--12766-paschen-la-gi

Paschen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 9 tháng 11 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12766
Đặt tên theo Friedrich Paschen
Tên thay thế 1993 VV4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9019688
Viễn điểm quỹ đạo 3.1742732
Độ lệch tâm 0.0448146
Chu kỳ quỹ đạo 1934.2207001
Độ bất thường trung bình 259.87466
Độ nghiêng quỹ đạo 9.73056
Kinh độ của điểm nút lên 83.58611
Acgumen của cận điểm 346.40616
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

12766 Paschen (1993 VV4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 11 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12766 Paschen
3452--12766-paschen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)