User Tools

Site Tools


3454--13259-bhat-la-gi

Bhat
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13259
Tên thay thế 1998 QA15
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0642131
Viễn điểm quỹ đạo 2.6295843
Độ lệch tâm 0.1204507
Chu kỳ quỹ đạo 1313.2274322
Độ bất thường trung bình 270.20859
Độ nghiêng quỹ đạo 7.26999
Kinh độ của điểm nút lên 156.76277
Acgumen của cận điểm 144.14908
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

13259 Bhat (1998 QA15) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi Nhóm Nghiên cứu Thiên thạch gần Trái Đất thuộc phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13259 Bhat
3454--13259-bhat-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)