User Tools

Site Tools


3455--13605-nakamuraminoru-la-gi

13605 Nakamuraminoru (tên chỉ định: 1994 RV) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Kin Endate và Kazuro Watanabe ở Đài thiên văn Kitami ở Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 1 tháng 9 năm 1994. Nó được đặt theo tên Minoru Nakamura, a former educator và astronomy enthusiast ở Aomori Prefecture, Nhật Bản.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13605 Nakamuraminoru
3455--13605-nakamuraminoru-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)