User Tools

Site Tools


3456--13850-erman-la-gi

Erman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13850
Tên thay thế 1999 XO88
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8828559
Viễn điểm quỹ đạo 2.5970107
Độ lệch tâm 0.1594143
Chu kỳ quỹ đạo 1224.4782175
Độ bất thường trung bình 38.95188
Độ nghiêng quỹ đạo 3.54169
Kinh độ của điểm nút lên 115.52692
Acgumen của cận điểm 133.93850
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

13850 Erman (1999 XO88) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 12 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13850 Erman
3456--13850-erman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)