User Tools

Site Tools


3457--14181-koromh-zi-la-gi

14181 Koromházi
Tên
Tên Koromházi
Tên chỉ định 1998 WX6
Phát hiện
Ngày phát hiện 20 tháng 11 năm 1998
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1589933
Bán trục lớn (a) 2.7138793 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.2823907 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.1453679 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.47 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 8.90456°
Kinh độ (Ω) 72.91116°
Acgumen (ω) 36.82740°
Độ bất thường trung bình (M) 27.17323°

14181 Koromházi là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1632.9926200 ngày (4.47 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 20 tháng 11 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
3457--14181-koromh-zi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)