User Tools

Site Tools


3458--14576-jefholley-la-gi

Jefholley
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 28 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14576
Tên thay thế 1998 QO92
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0428896
Viễn điểm quỹ đạo 2.5885244
Độ lệch tâm 0.1178117
Chu kỳ quỹ đạo 1287.1342246
Độ bất thường trung bình 241.01336
Độ nghiêng quỹ đạo 2.42227
Kinh độ của điểm nút lên 155.24453
Acgumen của cận điểm 263.14837
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

14576 Jefholley (1998 QO92) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 8 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14576 Jefholley
3458--14576-jefholley-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)