User Tools

Site Tools


3459--15321-donnadean-la-gi

Donnadean
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và D. H. Levy
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 13 tháng 8 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15321
Tên thay thế 1993 PE8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7058896
Viễn điểm quỹ đạo 2.9774398
Độ lệch tâm 0.2715056
Chu kỳ quỹ đạo 1308.8367568
Độ bất thường trung bình 55.80835
Độ nghiêng quỹ đạo 24.01972
Kinh độ của điểm nút lên 269.26747
Acgumen của cận điểm 44.86850
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

15321 Donnadean (1993 PE8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 8 năm 1993 bởi C. S. Shoemaker và D. H. Levy ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15321 Donnadean
3459--15321-donnadean-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)