User Tools

Site Tools


3460--ph-ng-1-l-t-la-gi

Phường 1 là một trong 12 phường của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. Vào năm 1999, phường có dân số 11.677 người.[1] Phường có nhiều địa điểm hấp dẫn khách du lịch như Công viên Ánh Sáng, Hồ Xuân Hương, Rạp chiếu bóng 30 tháng 4, Quảng trường Thành phố,... Từ đây có thể đi qua các địa điểm du lịch khác như Vườn hoa Thành phố(phường 8), công viên Yersin(phường 10),...Ngoài ra đây còn là trung tâm chính trị của Thành phố.

  1. ^ a ă Trần Sỹ Thứ; nhiều tác giả. “Dân cư”. Địa chí Đà Lạt. Thành phố Đà Lạt. Truy cập ngày 28 tháng 12 năm 2011. 
3460--ph-ng-1-l-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)