User Tools

Site Tools


3461--10972-merbold-la-gi

10972 Merbold là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1399.5338775 ngày (3.83 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 7 tháng 7 năm 2008. 
3461--10972-merbold-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)