User Tools

Site Tools


3462--11135-ryokami-la-gi

Ryokami
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 3 tháng 12 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11135
Tên thay thế 1996 XF3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6191930
Viễn điểm quỹ đạo 3.2099836
Độ lệch tâm 0.1013506
Chu kỳ quỹ đạo 1817.4574054
Độ bất thường trung bình 319.36568
Độ nghiêng quỹ đạo 1.66711
Kinh độ của điểm nút lên 127.99596
Acgumen của cận điểm 122.90991
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

11135 Ryokami (1996 XF3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 12 năm 1996 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11135 Ryokami
3462--11135-ryokami-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)