User Tools

Site Tools


3463--11325-slavick-la-gi

11325 Slavický là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1479.8836943 ngày (4.05 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 17 tháng 9 năm 1995.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
3463--11325-slavick-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)