User Tools

Site Tools


3464--11552-boucolion-la-gi

Boucolion
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 27 tháng 1 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11552
Tên thay thế 1993 BD4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.4201382
Viễn điểm quỹ đạo 5.9991930
Độ lệch tâm 0.1515505
Chu kỳ quỹ đạo 4343.2336943
Độ bất thường trung bình 285.83134
Độ nghiêng quỹ đạo 14.70800
Kinh độ của điểm nút lên 138.59791
Acgumen của cận điểm 180.18765
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.6

11552 Boucolion (1993 BD4) là một thiên thể Troia của Sao Mộc, trong nhóm Troia, được phát hiện vào ngày 27 tháng 1 năm 1993 bởi E. W. Elst tại Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11552 Boucolion
3464--11552-boucolion-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)