User Tools

Site Tools


3466--11967-boyle-la-gi

Boyle
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 12 tháng 8 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11967
Đặt tên theo Robert Boyle
Tên thay thế 1994 PW20
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6738006
Viễn điểm quỹ đạo 2.8114102
Độ lệch tâm 0.0250874
Chu kỳ quỹ đạo 1658.9886216
Độ bất thường trung bình 148.67744
Độ nghiêng quỹ đạo 3.90936
Kinh độ của điểm nút lên 345.66642
Acgumen của cận điểm 211.07453
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

11967 Boyle (1994 PW20) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 8 năm 1994 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11967 Boyle
3466--11967-boyle-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)