User Tools

Site Tools


3468--12548-erinriley-la-gi

Erinriley
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12548
Tên thay thế 1998 QJ25
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0069092
Viễn điểm quỹ đạo 2.7746252
Độ lệch tâm 0.1605585
Chu kỳ quỹ đạo 1350.2194782
Độ bất thường trung bình 114.60591
Độ nghiêng quỹ đạo 2.88137
Kinh độ của điểm nút lên 129.08058
Acgumen của cận điểm 330.95962
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

12548 Erinriley (1998 QJ25) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12548 Erinriley
3468--12548-erinriley-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)