User Tools

Site Tools


3469--12769-kandakurenai-la-gi

12769 Kandakurenai là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1240.8547711 ngày (3.40 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 18 tháng 3 năm 1994.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
3469--12769-kandakurenai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)