User Tools

Site Tools


3470--13037-potosi-la-gi

13037 Potosi (tên chỉ định: 1990 EN3) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 2 tháng 3 năm 1990. Nó được đặt theo tên the industrial city thuộc Potosí, Bolivia.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13037 Potosi
3470--13037-potosi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)