User Tools

Site Tools


3471--13260-sabadell-la-gi

Sabadell
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Casarramona và A. Vidal
Nơi khám phá Montjoia Observatory
Ngày khám phá 23 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13260
Tên thay thế 1998 QZ15
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1513997
Viễn điểm quỹ đạo 2.9483771
Độ lệch tâm 0.1562769
Chu kỳ quỹ đạo 1487.2369661
Độ bất thường trung bình 167.10687
Độ nghiêng quỹ đạo 12.75145
Kinh độ của điểm nút lên 287.14022
Acgumen của cận điểm 7.27632
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

13260 Sabadell (1998 QZ15) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 8 năm 1998 bởi F. Casarramona và A. Vidal ở Montjoia Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13260 Sabadell
3471--13260-sabadell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)