User Tools

Site Tools


3472--13606-bean-la-gi

Bean
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 11 tháng 9 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13606
Tên thay thế 1994 RN5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1782038
Viễn điểm quỹ đạo 2.6825064
Độ lệch tâm 0.1037508
Chu kỳ quỹ đạo 1383.8946416
Độ bất thường trung bình 305.44374
Độ nghiêng quỹ đạo 2.83962
Kinh độ của điểm nút lên 199.33546
Acgumen của cận điểm 61.98729
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

13606 Bean (1994 RN5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 9 năm 1994 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13606 Bean
3472--13606-bean-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)