User Tools

Site Tools


3473--13852-ford-la-gi

Ford
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13852
Tên thay thế 1999 XM96
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7671198
Viễn điểm quỹ đạo 2.6490800
Độ lệch tâm 0.1997102
Chu kỳ quỹ đạo 1198.4681978
Độ bất thường trung bình 295.24611
Độ nghiêng quỹ đạo 1.28981
Kinh độ của điểm nút lên 283.61130
Acgumen của cận điểm 39.43746
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

13852 Ford (1999 XM96) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 12 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13852 Ford
3473--13852-ford-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)