User Tools

Site Tools


3474--14182-alley-la-gi

Alley
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 11 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14182
Tên thay thế 1998 WG12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9900818
Viễn điểm quỹ đạo 2.6557836
Độ lệch tâm 0.1432891
Chu kỳ quỹ đạo 1293.1632757
Độ bất thường trung bình 320.22981
Độ nghiêng quỹ đạo 5.94651
Kinh độ của điểm nút lên 225.34098
Acgumen của cận điểm 98.99684
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

14182 Alley (1998 WG12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 11 năm 1998 bởi Nhóm Nghiên cứu Thiên thạch gần Trái Đất thuộc phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14182 Alley
3474--14182-alley-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)