User Tools

Site Tools


3475--14582-conlin-la-gi

Conlin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14582
Tên thay thế 1998 RK49
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8719794
Viễn điểm quỹ đạo 2.6402772
Độ lệch tâm 0.1702691
Chu kỳ quỹ đạo 1237.7818894
Độ bất thường trung bình 254.45508
Độ nghiêng quỹ đạo 5.36364
Kinh độ của điểm nút lên 169.46461
Acgumen của cận điểm 254.73275
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

14582 Conlin (1998 RK49) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14582 Conlin
3475--14582-conlin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)