User Tools

Site Tools


3477--15329-sabena-la-gi

Sabena
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 17 tháng 9 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15329
Đặt tên theo Sabena
Tên thay thế 1993 SN7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7231291
Viễn điểm quỹ đạo 3.5417395
Độ lệch tâm 0.1306668
Chu kỳ quỹ đạo 2024.9830028
Độ bất thường trung bình 182.34494
Độ nghiêng quỹ đạo 1.22479
Kinh độ của điểm nút lên 318.77534
Acgumen của cận điểm 114.13288
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

15329 Sabena (1993 SN7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 9 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15329 Sabena
3477--15329-sabena-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)