User Tools

Site Tools


3478--15635-andrewhager-la-gi

Andrewhager
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh cận Trái Đất Phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 5 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15635
Tên thay thế 2000 JV27
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9954847
Viễn điểm quỹ đạo 2.8823043
Độ lệch tâm 0.1818077
Chu kỳ quỹ đạo 1391.1948265
Độ bất thường trung bình 329.69909
Độ nghiêng quỹ đạo 3.25690
Kinh độ của điểm nút lên 329.23319
Acgumen của cận điểm 345.40383
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

15635 Andrewhager (2000 JV27) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 5 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh cận Trái Đất Phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 15635 Andrewhager
3478--15635-andrewhager-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)