User Tools

Site Tools


3480--10973-thomasreiter-la-gi

10973 Thomasreiter là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1226.9040008 ngày (3.36 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 7 tháng 7 năm 2008. 
3480--10973-thomasreiter-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)