User Tools

Site Tools


3481--11136-shirleymarinus-la-gi

Shirleymarinus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 8 tháng 12 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11136
Tên thay thế 1996 XW12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0148386
Viễn điểm quỹ đạo 2.7316410
Độ lệch tâm 0.1510177
Chu kỳ quỹ đạo 1335.3984529
Độ bất thường trung bình 101.52467
Độ nghiêng quỹ đạo 7.53025
Kinh độ của điểm nút lên 88.11378
Acgumen của cận điểm 266.45411
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

11136 Shirleymarinus (1996 XW12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 12 năm 1996 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11136 Shirleymarinus
3481--11136-shirleymarinus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)